Integrál konzultáció

Mi az integrál szemlélet és mit jelent az integrál pszichológia?
Mitől integrál egy konzultáció?
Mivel dolgozunk pontosan?

Az első találkozásom az “integrállal” az Integrál Akadémián történt, ahol a 3 éves képzés keretein belül elsősorban az integrál pszichológiai irányzatában képződtünk, de természetesen tanultunk magáról a szemléletről, a háttérről, a forrásról.

Az integrál szemlélet számomra magában hordozza fogalmi szinten, hogy ez voltaképpen egy életfelfogás, egy átfogó kép, egy hátrébb lépés és rálátás – de legalábbis törekvés – egy lehetőség szerinti legteljesebb spektrumú ember- és világképre. Mindaz, amit ma ismerünk, amit az elmúlt évezredek tanításai hoztak és mindaz, ahogyan a jövőre tekintünk az életünk része. S ahol egyszerre igyekszünk figyelembe venni minden lehetséges nézőpontot, perspektívát, elméleti tudást, ugyanakkor tapasztalati megélést, érzést mind önmagunkban, mind pedig a szociális kapcsolataink mentén.

Az integrál szemlélet egy szintetizáló szakmai irányzat, amelyet a világhírű amerikai filozófus, író, Ken Wilber alkotott meg és mára több millió képviselője van szerte a világon. A rendkívül izgalmas elmélet- és gyakorlatrendszer szakértői módon szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait. Az így kapott teljes spektrumú emberképet alkalmazza az élet minden területére, úgymint a gyógyítás, az orvoslás, a pszichoterápia, a coaching, a közgazdaságtan, az üzleti élet, a jog, az ökológia, a politika és a művészet területeire.

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás (vallás és misztika) szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. Az integrált rendszer hátterében több száz – az előbb említett – rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.

A szemlélet adta háttér mentén végül az integrál egy új utat tört magának a pszichológiai irányzatok közt is, illetve voltaképpen az elmélethez hűen integrálta, azaz ráépült az eddigi nagy iskolák tanításaira. A transzperszonális irányzatból kiválva egy részletes keretrendszert fektetett le az emberi tudatfejlődés leírására, amiben többek között magában foglalja a fejlődés szintrendszerét, a különböző tudatállapotok leírását és típustanát, valamint egy kiemelten fontos nézőpont szintetizáló rendszert mind a belső megélések, valamint a külvilág leírására.
Az integrál szemlélet négykvadráns modellje

Mindezen alapokat felhasználva, egy integrál szemléletre épülő konzultáción, egyéni ülésen vagy kísérésen – a megnevezés itt csak egy címke – a célunk az, hogy a lehető legteljesebb módon lássunk rá közösen az adott klienssel, hogy hol tart most az életében, mi az a problémakör, ami a legnagyobb nyomást helyezi a mindennapjaira és milyen forrásai vannak ennek többek között a belső megéléseiben, a múltjában, a mindennapi életvezetésében, az emberi kapcsolataiban vagy akár egyszerűen a munkájában.

A beszélgetéseken igyekszünk pontosan felismerni, rálátni és rámutatni az adott kliens akár ismert, akár eddig még tudattalan működési mechanizmusaira, mintáira, magára a karakterre. Önmagában a működés tudatosítása, a figyelem és a fókusz kiélesítése már felszabadító erővel hathat az elakadások oldásában, ugyanakkor itt még további lépések történhetnek a felszabaduló érzések, érzelmek és megélések megtartásában.
Álljon itt végszóként az Integrál Akadémia küldetése röviden, ami sokban kapcsolódik a saját küldetésemhez, s ami egyaránt mutatja hogy milyen szellemiségben dolgozunk együtt az integrál konzultációk során. Bízom benne, hogy hamarosan találkozunk!

Hitünk szerint az az önismereti terápia és a meditáció során kifejlődő érettebb felnőtt személyiség fejlődési szint – mint például az önreflexió, az empátia, a tudatosság, a tiszta kommunikáció, a játszmamentesség, az intuíció, a mezőérzékenység, és más hasonló dolgok minősége – a megfelelő emberismereti tudással párosulva lehet az egyik fő kulcs, amellyel egy békésebb és erőszak mentesebb emberiség megvalósulhat.